ПРОЗОРІСТЬ

Головна » ПРОЗОРІСТЬ   
пн Назва інформації або документа Адреса або коментар щодо причини нерозміщення
1. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n10
2. Статут закладу drive.google.com/file/d/11W4g0CJgq3mGCL2iAGIkK_bcPkjTRTJ2/view
3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності drive.google.com/file/d/1hWY7HtR23etno4VP-tEqng_wBTfEKFK8/view
4. Структура та органи управління drive.google.com/file/d/116HMNYpMeaqiJcEdNAyhFrjEkJFJ1FuH/view
5. Кадровий склад

 drive.google.com/file/d/1ayj7smbikThFiL90AI0U7XAuvFRsc6tg/view

drive.google.com/file/d/1-D7oMV6cA4tr2s86a8OjFitInWwX0rAs/view

 6.  Освітня програма  drive.google.com/file/d/1Iqp9vHsUmPGj4-Wn82rAUjrqyt4OelxR/view
 7.  Територія обслуговування  drive.google.com/file/d/1CsCx_ljaWJeO6sS1oavKML_MvGpO26xb/view
 8.  Ліцензований обсяг та фактична к-ть осіб, які навчаються в закладі.  drive.google.com/file/d/19fxTAhZiz7Xlt8BhzvYF1pxxOfa_tmg_/view
 9.  Мова освітнього процесу  Українська
 10.  Матеріально технічне забезпечення  docs.google.com/document/d/1O7BO11Qlr3MC1SBY-RDnFajRiZ8J-haSuGsk_ynjWzE/edit
11.  Протидія булінгу

 drive.google.com/file/d/1zOlIZuSbz8WArr3-FS5usVINXB8jkdsR/view

drive.google.com/file/d/1CHTK8c5KJPtT42K_NuMGi_z-iKEtBKYw/view

drive.google.com/file/d/1fl3w9dQt5vQ-Us6W8LC4LMK-2l3b9eRu/view